Consiliul Local Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară în data de 19 ianuarie. Va fi aprobat bugetul local pentru 2024

Centrul administrativ al comunei Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu
Centrul administrativ al comunei Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Local Valu lui Traian a fost convocat în ședință ordinară în data de 19 ianuarie, iar cu această ocazie va fi aprobat bugetul local pentru anul 2024.

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de  19.01.2024,  ora 12.00. Evenimentul are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  la  nivelul comunei Valu lui Traian,  aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023, cu modificările  și  completările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Planului  de  pază  al comunei  Valu  lui Traian  pentru  anul 2024.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică  al  Poliţiei  Locale  Valu  lui  Traian, pe  anul  2024.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuţiei  bugetului  local pe trimestrul IV, anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului  de  execuţie al  bugetului  local  pe anul 2023.
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local pe anul 2024.
 7. Proiect de hotărâre  privind  crearea  unui  fond  de  rezervă  bugetară   de 1 % din  totalul  cheltuielilor,  în  cadrul   bugetului  local  pe  anul 2024.
 8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Programului  pentru  acordarea  de  finanţări  nerambursabile  pe  anul 2024.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2024 .
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea  de  salubrizare  prestată  de  operator SC”Iridex Group Salubrizare”SRL, pentru anul 2024.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de  organizare și funcționare  a  Poliției  Locale  înfiinţată  la nivelul comunei Valu  lui Traian.
 12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  renunţat  la  urmărirea  penală  şi  s-a  stabilit  prestarea   unei  munci  neremunerate  în  folosul comunităţii,  în  anul 2023.
 13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2023.
 14. Proiect de hotărâre  privind  însuşirea  şi  aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat   actualizat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2024.
 15. Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor de  bază  pentru  funcţionarii publici  şi  personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei  Valu  lui Traian  şi  din  serviciile publice  din subordinea  Consiliului Local al  comunei  Valu  lui Traian, începând  cu  data de  01.01.2024.
 16. Proiect de hotărâre  privind acordul  Consiliului Local  Valu  lui  Traian  cu  privire  la  aprobarea  disponibilităţii  terenului ce face parte din domeniul public al  comunei  Valu  lui Traian, în  vederea  amplasării  racordului la reţeaua de gaze naturale  a  imobilului locuință socilă situată pe str. Valea  lui Cadâr nr.11.
 17. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate,  a unui teren intravilan ce face parte din domeniul privat al  comunei Valu lui Traian, atribuit în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003
 18. Proiect de hotărâre  privind modificarea  poziţiei  nr.12  din  anexa la H.C.L. nr.340/14.11.2018  privind  atribuirea unor loturi de teren în folosință gratuită către tinerii sub 35 de ani  în vederea construirii de locuință proprietate personal, în condițiile Legii nr.15/2003,  cu modificările  ulterioare.
 19. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  ajutor  de  urgenţă  familiei  domnului  Marin Radu-Constantin,  aflată  în  stare de  necesitate  urmare  incendiului  produs  în  data  de  10.01.2024.
 20. Proiect de hotărâre  privind   stabilirea  tarifelor  pentru  activităţile  prestate  de  S”Gospodărie  Comunală Valu  Lui  Traian”SRL.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii  dreptului  de folosinţă  asupra unor terenuri atribuite în  baza Legii nr.15/2003.
 1. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea  raportului  Societății ”Gospodărie Comunală Valu  Lui  Traian”S.R.L. privind  realizarea  indicatorilor  economico-financiari  pe  anul  2023  şi  aprobarea   indicatorilor  economico- financiari  şi  de performanţă  ale  Societății ”Gospodărie Comunală Valu Lui Traian”S.R.L. pe anul 2024.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării   profitului  net al   S”Gospodărie  Comunală  Valu  Lui  Traian”SRL, rezultat  la  încheierea  exerciţiului  bugetar  pe  anul 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și  Cheltuieli  a  Societății ”Gospodărie  Comunală  Valu  Lui Traian”SRL  pe  anul 2024.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  de  achiziții  pentru  desfășurarea  activității   Societății ”Gospodărie  Comunală  Valu  Lui  Traian”S.R.L., pe  anul 2024

26  Diverse:

– Raportul  Primarului pe anul 2023;

– Rapoarte de activitate ale  consilierilor locali pe anul 2023;

– Raport  nr.898/12.01.2024 privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali  ai persoanelor cu handicap  grav pe sem.II 2023;

– Stadiu completare Registrul Agricol sem.II  2022;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*