Consiliul Local Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară, în data de 4 noiembrie

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Local Valu lui Traian a fost convocat în ședință ordinară în data de 4 noiembrie.

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare,  în data de  04.11.2022,  ora  12.00. Ședința va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte :

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea   rectificării bugetului local pe anul 2022, aprobat  prin  H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.

2 . Proiect de hotărâre  pentru  modificarea art.1 din H.C.L nr.91/06.04.2022privind  atestarea  apartenenţei    la  domeniul  privat al  comunei  Valu lui Traian,  a   unor  terenuri  situate  în  intravilan.

 1. Proiect de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane  ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
 2. Proiect de hotărâre  pentru   modificarea art.1  și art.2  din H.C.L nr.114/20.05.2022  privind   însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane  ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian
 3. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea și  completarea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2022, aprobat prin H.C.L. nr. 9/14.01.2022, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  art.IV din H.C.L. nr.128/15.06.2022  pentru  modificarea  art.1 din H.C.L. nr.287/19.11.2021, a  alineatului (4)  al  Articolul  1  din  H.C.L. nr.255/15.10.2021, a  H.C.L. nr.100/13.04.2022,  precum   și  aprobarea  vânzării,  prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
 5.   Proiect de hotărâre  pentru modificarea  și completarea Regulamentului de  desfăşurare  a activităţilor comerciale şi  a serviciilor de piaţă pe raza administrativ-teritorială a comunei VALU LUI TRAIAN, aprobat prin H.C.L. nr.188/ 05.08.2022.
 6.   Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea comunității de romi de pe raza comunei Valu lui Traian  pentru perioada 2022-2027.
 7.   Proiect de hotărâre  privind  aprobarea cuantumului  burselor  ce  se  vor acorda în  cursul  anului  şcolar 2022-2023,  elevilor  din  unităţile  de  învăţământ preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  comunei Valu lui Traian.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului  de plată pentru achitarea unor terenuri  ce fac parte  din  domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  retragerii  dreptului  de folosinţă  asupra unor terenuri atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rezilierii contractului de concesiune  nr.9782/28.05.2008  ce are  ca obiect terenul  în suprafată de  203  mp, lot nr.16, situat pe str. Floarea Soarelui nr.36,  ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*