Prima ședință ordinară a Consiliului Local Valu lui Traian din acest an va avea loc pe data de 20 ianuarie

Primăria Valu lui Traian
Primăria Valu lui Traian. FOTO Arhivă

Prima ședință ordinară a Consiliului Local Valu lui Traian din acest an este programată pe data de 20 ianuarie, iar pe ordinea de zi se află 19 proiecte de hotărâre.

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare,  în data de 20 ianuarie, ora 12. Evenimentul are loc în sala de ședințe a Consiliului Local.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea   reţelei  școlare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  preuniversitar   organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian,  pentru  anul  şcolar 2023-2024.
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  execuţiei bugetului  local pe trimestrul IV, anul 2022
 3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  excedentului  anual  al  bugetului  local  rezultat  la  încheierea  exercițiului bugetar  2022.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTULUI DE  EXECUŢIE al  bugetului  local  pe anul 2022.
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea    BUGETULUI LOCAL pe anul 2023.
 6. Proiect de hotărâre  privind  crearea  unui  FOND  de  REZERVĂ  BUGETARĂ   de 1 % din  totalul  cheltuielilor,  în  cadrul   bugetului  local  pe  anul 2023.
 7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Programului  pentru  acordarea  de  finanţări  nerambursabile  pe  anul 2023.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2023 .
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii  dreptului  de folosinţă  asupra  terenului intravilan în suprafață de 211 m.p. lot nr.5 (fost lot nr.14)  situat pe str. Floarea Soarelui nr.40, atribuit  doamnei  Dumitru   Mariana în  baza Legii nr.15/2003.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la  nivelul comunei Valul lui Traian,  aprobată  prin H.C.L. nr.159/08.07.2022, cu  modificările şi completările ulterioare.

11 . Proiect de hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei    la  domeniul  privat al  comunei  Valu lui Traian,  a   unor  terenuri  situate  în  intravilan.

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Acţiuni  şi Lucrări  de interes local, ce  vor  fi  executate  de  beneficiarii  de  ajutor  social  potrivit  Legii nr.416/2001  în  anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  renunţat  la  urmărirea  penală  şi  s-a  stabilit  prestarea   unei  munci  neremunerate  în  folosul comunităţii,  în  anul 2023.
 3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2023.
 4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Planului  de  pază  al comunei  Valu  lui Traian  pentru  anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică  al  Poliţiei  Locale  Valu  lui  Traian, pe  anul  2023.
 6. Proiect de hotărâre  privind  însuşirea  şi  aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat   actualizat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023.
 7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului de  organizare  şi  funcţionare  al  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Valu  lui Traian.
 8. Proiect de hotărâre pentru  modificarea  și completarea  Statutului  și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*