Aproape 17.000 de imobile din Valu lui Traian și Siliștea au fost măsurate și urmează să fie intabulate

Imagine generală din Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro
Imagine generală din Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro

Aproape 17.000 de imobile din două unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Constanța au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru general din comunele Siliștea și Valu lui Traian au fost afișate atât la sediile căminelor culturale din cele două localități, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna Siliștea au fost identificate 3.051 de imobile, cu suprafața totală de 7.695,6181 de hectare. În comuna Valu Lui Traian  au fost identificate 13.862 de imobile, cu suprafața totală de 6.427,5792 de hectare.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru cele două unități administrativ-teritoriale (UAT) au fost afișate începând cu data de 19 aprilie 2023 pentru comuna Siliștea, respectiv pe 20 aprilie 2023 pentru comuna Valu Lui Traian. Data limită de depunere a contestațiilor este 19 iunie 2023 pentru ambele UAT-uri.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediile căminelor culturale din cele două localități, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare o dată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Constanța, 7 comune sunt cadastrate integral (Topalu, Gârliciu, Ghindărești, Horia, Istria, Săcele, 23 August),  iar în alte 55 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivelul întregului UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR. Proiectul major completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*