Consilierii locali din Valu lui Traian, convocați într-o ședință ordinară. Aceasta va avea loc pe data de 5 august

Primăria Valu lui Traian
Primăria Valu lui Traian. FOTO Arhivă

Consilierii locali din Valu lui Traian au fost convocați într-o ședință ordinară, care va avea loc pe data de 5 august.

Primarul comunei Valu lui Traian,  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în data de 5 august, ora 12. Ședința va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre  privind  constatarea încetării de drept a  mandatului de consilier local al doamnei Iuruc  Luminița,   precum  și  vacantarea  locului  de consilier local.
 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea   atribuirii  denumirii  de  „strada  MURFATLAR”  pentru  strada  rezultată  în  urma  unificării  străzilor: „Murfatlar”  şi  „Constanței”.
 3. Proiect de  hotărâre  aprobarea  execuţiei bugetului  local pe trimestrul II, anul 2022.
 4. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea   rectificării  BUGETULUI LOCAL pe anul 2022, aprobat  prin  H.C.L. nr.24/ 08.02.2022, cu modificările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de folosinţă  asupra  terenului intravilan în suprafață de 300 m.p. situat pe str. București, atribuit  domnului  Negraru Cristian în  baza Legii nr.15/2003.
 6. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.135/15.06.2022  privind acordul  Consiliului Local  Valu  lui  Traian  cu  privire  la  aprobarea  disponibilităţii  terenului  ce face parte din domeniul public al  comunei  Valu  lui Traian, în  vederea  amplasării  racordului la reţeaua de gaze naturale  a  imobilului  Sala de Sport
 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii  unui drept de uz  și servitute  cu titlu gratuit asupra  suprafeței  de 26,4 m.p.,  teren intravilan ce face parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian, pentru realizarea obiectivului: ”Reamplasare PTAB 190 de pe str. Mihai Eminescu nr.165 A, pe str. Mihai Eminescu nr.50 lot 2, loc.Valu lui Traian, jud, Constanța”.
 9. Proiect de hotărâre privind însuşirea  rapoartelor  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L. privind  realizarea  indicatorilor  economico-financiari  pe  anii 2020 și  2021  şi   aprobarea   indicatorilor  economico- financiari   şi  de  performanţă  ale  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L. pe  anul 2022.
 10. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Rapoartelor  de activitate  al Consiliului de  Administrație  al S”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”SRL   pentru acordarea  descărcării  de gestiune  a membrilor săi,  pentru anii 2020 și 2021.
 11. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  lit.”d” a  alin.(1) a  art.1 din H.C.L. nr.129/15.06.2022 privind atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003
 12. Proiect de hotărâre  privind  acordul  Consiliului Local  pentru  vanzarea  construcţiei  realizată  pe  terenul, lot 421, zona C,  situat  în  comuna Valu  lui  Traian, str.Berzelor  nr.29, atribuit în folosință gratuită, domnului Preda Daniel.
 13. Diverse: Raport nr.17.221/27.07.2022 privind evaluarea activității  și a capacității  de apărare împotriva incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență la nivelul comunei Valu lui Traian, pe semestrul I al anului 2022; Referat nr.17.425/28.07.2022 privind propunerea de colaborare cu Vila Montessori Constanța SRL.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*