Consilierii locali din Valu lui Traian, convocați pe 18 ianuarie într-o ședință ordinară

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro

Consilierii locali din Valu lui Traian au fost convocați pe data de 18 ianuarie, într-o ședință ordinară, pe ordinea de zi aflându-se 23 de proiecte de hotărâre.

Primarul comunei Valu lui Traian,  Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  în data de 18 ianuarie, ora 12.00. Ședința va avea loc în sala  de şedinţe  a  Consiliului Local, cu  luarea măsurilor de siguranţă care se impun situaţiei actuale (purtarea de măşti de protecție) în contextul epidemiei de coronavirus şi  pentru  prevenirea riscului  de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu  virusul Covid-19.

Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

1.Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.

2.Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  art.12, pct.I  şi art.3 pct II din anexa nr.1 şi a art.5 din anexa nr.2  la  H.C.L. nr.249/10.12.2020 privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.

3.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea   reţelei  școlare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  preuniversitar   organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian,  pentru  anul  şcolar 2021-2022.

4.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  excedentului  anual  al  bugetului  local  rezultat  la  încheierea  exercițiului bugetar  2020.

5.Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  Planului  de  pază  al comunei  Valu  lui Traian  pentru  anul 2021.

6.Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică  al  Poliţiei  Locale  Valu  lui  Traian, pe  anul  2021.

7.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Acţiuni  şi Lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  beneficiarii  de  ajutor  social  potrivit  Legii nr.416/2001  în  anul 2021.

8.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  renunţat  la  urmărirea  penală  şi  s-a  stabilit  prestarea   unei  munci  neremunerate  în  folosul comunităţii,  în  anul 2021.

9.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2021.

10.Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  chiriei  aferente locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în  proprietatea  privată a  statului şi  în  administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2021.

11.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  retragerii  dreptului  de  folosinţă   şi  stabilirea unor măsuri  asupra  unor  terenuri atribuite  în  baza Legii nr.15/2003.

12.Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  H.C.L. nr.71/19.03.2020  privind  aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările ulterioare.

13.Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

14.Proiect  de  hotărâre  privind   însuşirea  şi  aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021.

15.Proiect  de  hotărâre  privind   avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de  salubrizare  pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale.

16.Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la H.C.L. nr.236/23.11.2020 privind aprobarea radierii din evidentele  financiar  contabile a unor creanţe bugetare conform Codului Fiscal.

17.Proiect de  hotărâre  privind  stabilirea  tarifelor  pentru  activităţile  prestate  de ”Gospodărie  Comunală Valu  lui  Traian” SRL.

18.Proiect de  hotărâre privind  aprobarea  Programului  de  investiții  și  dotări   al ”Gospodărie  Comunală  Valu  lui  Traian”S.R.L., pe  anul 2021.

19.Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Programului  de  achiziții de  bunuri  și  servicii pentru  desfășurarea  activității    Societății ”gospodărie  comunală  valu  lui  traian”S.R.L., pe  anul 2021.

20.Proiect de  hotărâre privind  aprobarea   Planului de  întreţinere  a  domeniului public şi privat de realizat de  către   societatea ”Gospodărie  Comunală  Valu  lui  Traian”S.R.L., în anul 2021.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  de Venituri  și  Cheltuieli  a  Societății ”Gospodărie  Comunală  Valu  Lui Traian”SRL  pe  anul 2021

22.Proiect de hotărâre  privind actualizarea valorilor unor imobile ce fac parte din domeniul public al comunei Valu lui Traian  şi  stabilirea  apartenenţei  de  domeniul  public  al  comunei  Valu lui Traian  a  unor  bunuri.

23.Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al  Consiliului Local  al  Comunei  Valu  lui Traian, pe  perioada   februarie – aprilie  2021.

24.Diverse :

– Raportul Primarului pe anul 2020;

– Rapoarte de activitate  ale  consilierilor locali pe anul 2020;

– Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali  ai persoanelor cu handicap  grav pe sem.II 2020;

– Stadiu completare Registrul Agricol sem.II 2020.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*