Ședință extraordinară de Consiliu Local la Valu lui Traian. Aleșii locali decid darea în administrare a unor bunuri din domeniul public către SC RAJA SA

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, a convocat pentru 4 iulie 2019, o ședință extraordinară de Consiliu Local. Întrunirea are loc în sala de ședințe a Consiliului Local, începând cu ora 12.00. Pe ordinea de zi au intrat 4 proiecte, toate semnate de primar.

  1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare str. Constanţei între Blocurile ANL şi str. Împărat Traian”.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  public al comunei Valu lui Traian, însuşit şi aprobat prin  H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu  modificările şi completările ulterioare.
  3. Proiect de hotărâre privind darea  în  administrare către S.C. R.A.J.A. SA Constanța a unor bunuri ce fac parte din domeniul public al unităţii administrativ teritoriale comuna Valu lui Traian,  aferente sistemului public de alimentare  cu  apă  şi  de canalizare.
  4. Proiect de hotărâre privind însuşirea unui raport de evaluare asupra unui teren intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*