Primăria Valu lui Traian angajează inspector debutant. Concursul are loc pe 24 iulie

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro

Primăria Valu lui Traian organizează la sediul instituţiei concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional-debutant, în cadrul Compartimentul contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar/ Biroul Buget-Contabilitate/Serviciul Buget – Finanţe.

Concursul va avea loc în data 24 iulie 2019, ora 10,00, proba scrisă şi 26 iulie 2019, ora 11,00, interviul. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Valu lui Traian.

Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului:

  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • Condiţiile de participare sunt:
 – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Atribuţii:

1. Înregistrează intrările (achiziţii, etc.) şi ieşirile de materiale şi obiecte de inventar, conform procedurilor contabile ale instituţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
2. Ţine evidenţa conturilor de materiale şi obiecte de inventar.
3. Urmăreşte mişcarea materialelor şi a obiectelor de inventar de la un loc de folosinţă la altul;
4. Ţine evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar şi operează în programul de contabilitate (electronic).
5. Crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date a materialelor şi a obiectelor de inventar.
6 Recepţionarea de noi articole, când este cazul, inventarierea şi înscrierea lor în baza de date;
7. Asigurarea permanentă ca inventarul să corespundă cu cel scriptic din baza de date;
8. Operarea oricăror modificări, atât fizic cât şi scriptic
9. Întocmeşte rapoarte de închidere de lună şi la cerere, cu privire la situaţia materialelor şi a obiectelor de inventar, a avansurilor neînchise sau componenta soldurilor conturilor din responsabilitatea proprie, solicitate de superiorul direct şi de primar.
10. Asistă şeful de birou/serviciu cu informaţii în susţinerea controalelor de la autorităţile fiscale, auditorii interni şi externi, etc.
11. Primeşte facturile de la furnizori însoţite de referatele de necesitate şi oportunitate aprobate de ordonatorul de credite sau înlocuitorul acestuia şi avizele de însoţire, în lipsa ..
12. Întocmeşte Nir-urile, bonuri de transfer către gestionari, primeşte bonurile de consum pe gestiune, în lipsa …. ;
13. Ţine evidenţa, actualizează şi raportează angajamentele bugetare şi legale în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1792/2002, cu modificările şi completările ulteriore, în lipsa …
14. Se asigură de arhivarea corectă şi conform legii a documentelor şi documentarea tuturor operaţiunilor şi procedurilor în vigoare;
15. Duce la îndeplinire orice sarcină stabilită de Primar, Şef Birou Buget-Contabilitate şi Şef Serviciu Buget-Finanţe.
16. Se preocupă permanent de pregătirea profesională prin studiul actelor normative nou apărute în domeniul său de activitate.

Bibliografia cuprinde următoarele acte normative :

1. Constituţia României republicată, nr.1/2003;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul impozite şi taxele locale).
11. Ordinul nr.2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.
12. Ordinul O.M.F.P. nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. O.M.F.P. nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Valu lui Traian şi la nr. de telefon: 0241/ 231006.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*