Ședință a Consiliului Local Valu lui Traian, în 14 ianuarie. 16 proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro

O ședință ordinară a Consiliului Local Valu lui Traian este programată în data de 14 ianuarie, iar 16 proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi.

Primarul comunei Valu lui Traian,  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, în data de 14.01.2022  ora 12,00. Ședința va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local,cu  luarea măsurilor de siguranţă care se  impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi  pentru  prevenirea riscului  de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu  virusul  COVID-19.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte:

 1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  excedentului  anual  al  bugetului  local  rezultat  la  încheierea  exercițiului bugetar  2021.
 2. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  execuţiei bugetului  local pe trimestrul IV, anul 2021
 3. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea plafonului  creanțelor fiscale  restante, aflate în sold la data de 31.12.2021, care pot fi anulate.
 4. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea   reţelei  școlare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  preuniversitar   organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian,  pentru  anul  şcolar 2022-2023.
 5. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  chiriei  aferente locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în  proprietatea  privată a  statului şi  în  administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2022.
 6. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  Planului  de  pază  al comunei  Valu  lui Traian  pentru  anul 2022.
 7. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Ordine  şi  Siguranţă  Publică  al  Poliţiei  Locale  Valu  lui  Traian, pe  anul  2022.
 8. Proiect  de  hotărâre  pentru   modificarea  și  completarea anexei    la H.C.L. nr.256/15.10.2021 privind  modificarea și  completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021,  însușit  și aprobat prin H.C.L. nr.18/18.01.2021, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
 9. Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  şi  aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021.
 10. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.
 11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Acţiuni  şi Lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  beneficiarii  de  ajutor  social  potrivit  Legii nr.416/2001  în  anul 2022.
 12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  renunţat  la  urmărirea  penală  şi  s-a  stabilit  prestarea   unei  munci  neremunerate  în  folosul comunităţii,  în  anul 2022.
 13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  de  acţiuni  sau de  lucrări  de interes local, ce vor  fi  executate  de  persoanele  faţă  de  care  s-a  stabilit, prin  hotărâri  judecătoreşti,  prestarea   unei  munci   în  folosul comunităţii,  în  baza  Legii nr.272/2004 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului, în  anul 2022.
 14. Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
 15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Bugetului  de Venituri  și  Cheltuieli  a  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI TRAIAN”SRL  pe  anul 2022.
 16. Diverse :

– Raportul  Primarului pe anul 2021;

– Rapoarte de activitate ale  consilierilor locali pe anul 2021;

– Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali  ai persoanelor cu handicap  grav pe sem.II 2021;

– Stadiu completare Registrul Agricol sem.II 2021.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*