Consilierii locali din Valu lui Traian au fost convocați în ședință ordinară, în 24 mai

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare,  în data de  24.05.2024  ora 12,30, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de zi  este  compus  din  urmatoarele puncte :

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  la  nivelul comunei Valu lui Traian,  aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023, cu modificările  și  completările ulterioare.
  2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  unor  rapoarte de  evaluare asupra unor  terenuri  intravilane  ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea  unor  măsuri  cu  privire  la  prelungirea  termenului  de  închiriere pentru  unele  locuinţele   sociale.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea   schimbării  destinației  terenului  intravilan  în suprafață de  6.028 m.p., nr. cadastral-124136,  ce  face  parte din domeniul  public al comunei Valu lui Traian,  din  teren  destinat construirii  de blocuri  ANL, în teren destinat construirii de infrastructură sportivă.
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.16/19.01.2024, cu modificările  și  completările ulterioare.
  6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren ce fac  parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale  aferente  anului 2023  ale  S” GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”SRL  și  prelungirea  perioadei  de  îndeplinire a  funcției  de  director  al  acestei  societăți  de  către  domnul  Fleșaru  Ion.
  8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rectificarii  bugetului local pe anul 2024, aprobat  prin  H.C.L. nr. 8/19.01.2024,  cu   modificările ulterioare.
  9. Diverse: Adresa nr.9341/25.04.2024 a Instituției Prefectului-Județul Constanța, înregistrată la Primăria comunei Valu lui Traian sub nr.11.988/14.05.2024.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*