Consilierii locali din Valu lui Traian, convocați în ședință ordinară în data de 12 septembrie

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro

Consilierii locali din Valu lui Traian au fost convocați în ședință ordinară în data de 12 septembrie.

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de  12.09.2023,  ora 12,00, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  următoarele puncte :

 1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  încheierii  unui  protocol  de colaborare  cu  Ministerul Muncii  și Solidarității Sociale, în  vederea  implementării la nivel național  a  proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”  și revocarea H.C.L. nr.34/10.02.2023.
 2. Proiect de hotărâre privind  atestarea  apartenenţei la  domeniul  privat al  comunei  Valu lui Traian, a  unui   teren  situat în intravilan.
 3. Proiect  de hotărâre  privind   aprobarea  contractului/acordului colectiv de  muncă  pentru  personalul  Primăriei  comunei Valu lui Traian, pentru  perioada 2023-2025.
 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  atribuirii  denumirii  de  „strada  Constantin Cantacuzino”  pentru  strada  rezultată  în  urma  unificării  străzilor: „Constantin Cantacuzino”  şi  „Fundătura Constantin Cantacuzino”.
 5. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea art.1 din H.C.L. nr.259/04.11.2022 privind  aprobarea  vânzării, prin licitatie, a  unor  suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Anexei nr.3 la H.C.L. nr.276/09.12.2022  privind   însuşirea  și aprobarea  raportului  de  reevaluare a  activelor fixe  corporale și necorporale  aparținând domeniului   public și  privat  al comunei  Valu  lui  Traian  şi  actualizarea   valorilor  de  inventar  ale  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public și privat  al  comunei  Valu lui  Traian, la data de 31.12.2021.
 7. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea  unor  măsuri  cu  privire  la  prelungirea  termenului  de  închiriere  pentru  unele  locuinţele   sociale.
 8. Proiect de hotărâre  privind  modificarea  și completarea Nomenclaturii  stradale  la  nivelul comunei Valu lui Traian,  aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023
 9. Proiect de hotărâre  privind   înființarea Clubului  Sportiv ”Voința Valu lui Traian”
 10. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  execuţiei bugetului  local pe trimestrul III, anul 2023.
 11. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat  prin  H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu  modificările ulterioare.
 12. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  declarării  imobilului – teren intravilan  în  suprafaţă  de 10.538  m.p., zona industrială, nr. cadastral- 116172  ca fiind de interes public local   și  aprobarea  trecerii  din  domeniul  privat,  în  domeniul  public  al  comunei  Valu  lui Traian, a  terenului  intravilan  în  suprafaţă  de  10.538  m.p., cu  destinaţia – parcare  tiruri.
 13. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare  a  parcării  publice  pentru tiruri  din Comuna Valu lui Traian.
 14. Proiect  de hotărâre  pentru   completarea  listei  bunurilor  din  domeniul  public  şi  privat  al  unităţii  administrativ  teritoriale  Comuna Valu  lui Traian,  sau  aflate  în  administrarea  acesteia,  date  în  administrare  către S“GOSPODĂRIE  COMUNALĂ VALU LUI  TRAIAN”SRL, aprobată  conform anexei  la H.C.L. nr.436/15.12.2017, cu completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*