Ședință a Consiliului Local Valu lui Traian pe 21 august

Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro
Primăria Valu lui Traian. FOTO Adrian Boioglu / Valureni.ro

O nouă ședință ordinară a Consiliului Local Valu lui Traian va avea loc pe data de 21 august, pe ordinea de zi aflându-se 13 proiecte de hotărâre.

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  în data de  21 august, ora 12,00 , ce  va  avea loc în sala  de şedinţe  a  Consiliului Local.

Proiectul  ordinii de  zi  este  compus  din  urmatoarele puncte:

1.Proiect de hotărâre privind constituirea  la nivelul  comunei Valu lui Traian  a grupului de lucru  în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei  acestora şi  stabilirii  măsurilor  de intervenţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele vulnerabile.

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2020,  a  cheltuielilor   ce  se vor efectua  cu  deplasarea   a 15 sportivi  ai Clubului Sportiv Seiken Constanţa, la  cantonamentul de vară ce  se  va desfăşura  în  zona Greşu-Lepşa (Focşani).

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

3   Proiect de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar FLORIN  MITROI

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi  completarea   lit.”a” din   anexa  nr.1  la H.C.L. nr.18/23.01.2020 privind stabilirea  salariilor de  bază  pentru  funcţionarii publici  şi  personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei  Valu  lui Traian  şi  din  serviciile  publice  din subordinea  Consiliului Local al  comunei  Valu  lui Traian, începând  cu  data de 01.01.2020.

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unui teren ce fac parte din domeniul privat al comunei.

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea lit.”A” a alin.(14) din anexa nr.12  la   H.C.L. nr.347/23.12.2019 privind stabilirea impozitelor și   taxelor  locale  pentru  anul 2020, cu modificările  şi  completările  ulterioare

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract  de asistenţă juridică  în scopul  soluţionării cauzelor penale pornite faţă de funcţionarii publici din cadrul Primăriei Valu lui Traian  şi  din  cadrul  serviciilor  publice  din subordinea Consiliului Local Valu lui Traian

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului  local pe Trimestrul II, anul 2020.

Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

9.Proiect de hotărâre privind modificarea   şi  completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr. 21/23.01.2020, cu modificările  şi completările ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

10.Proiect de hotărâre privind atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea  poz.1 din anexa la  H.C.L. nr.315/21.11.2019  privind atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

12.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2020, aprobat  prin H.C.L. nr.36/ 14.02.2020, cu  modificările  ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

13.Diverse.

–  Prezentarea  Raportului  misiunii de audit public intern cu tema „Administrarea impozitelor şi taxelor locale/ anul 2019”,    înregistrat la Primăria Valu lui Traian sub nr.15.726/24.07.2020.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația Vălureni, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe valureni.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*